جشن های بارشیک

مراسم ها

جشن مهرگان 1400

جشن مهرگان 1400

1400/07/16

تاریخ شروع رزرو : 1400/07/01
ظرفیت : 2,000 نفر
هزینه هر نفر : رایگان

برنامه های گذشته