جشن های بارشیک

مراسم ها

جشن پایان سال 1399

جشن پایان سال 1399

1399/12/26

روز
- - - -
- - - -
ساعت
- - - -
- - - -
دقیقه
- - - -
- - - -
ثانیه
- - - -
- - - -
ظرفیت محدود
هزینه هر نفر : رایگان
جشن پایان سال 1399
با حضور تعدادی محدود از دوستان
در محیطی باز و با رعایت پروتکل های بهداشتی
در تاریخ 1399/12/26 برگزار می شود
امیدواریم بتوانیم پس از ثبت نام حضرت عالی ، از شما بزرگوار دعوت نماییم.
 
جشن پایان سال 1399 : 1399/12/06
جشن تیرگان 1400

جشن تیرگان 1400

1400/04/13

تاریخ شروع رزرو : 1400/04/01
ظرفیت : 2,000 نفر
هزینه هر نفر : رایگان
جشن مهرگان 1400

جشن مهرگان 1400

1400/07/16

تاریخ شروع رزرو : 1400/07/01
ظرفیت : 2,000 نفر
هزینه هر نفر : رایگان

برنامه های گذشته