جشن های بارشیک

مراسم ها

جشن بزرگ سلامت

جشن بزرگ سلامت

به زودی
ظرفیت : 10,000 نفر
هزینه هر نفر : رایگان
تعداد باقیمانده (شب) : 9,784 نفر
جشن بزرگ سلامت : به زودی

برنامه های گذشته